Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wiemy jak ważna dla Ciebie jest Twoja Firma

icon2SUPREME

Doradcy Podatkowi

icon3SUPREME

Doradcy Finansowi

icon4SUPREME

Ochrona Środowiska

Minimalne wynagrodzenie w roku 2014

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 1680 zł (z obecnego 1600 zł).
Tak wynika z ogłoszonego 13 września 2013 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074).
Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości tego wynagrodzenia na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do dnia 15 lipca, co miało miejsce również w tym roku.
Wysokość wynagrodzenia minimalnego ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od wysokości zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji. Dlatego rząd określił wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. w wysokości 1680 zł.
Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:
– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,
– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,
– dodatek za pracę w porze nocnej,
– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.
Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.
 

   

 

Aktualności

SUPREME = Bezpieczeństwo

Ssumienność

U - umiejętność dochowania tajemnicy

P - pracowitość

R - racjonalność postępowania

E - efektywność działania

M - maksimum korzyści

E - etyka zawodowa

 

Czytaj więcej...

 

Strefa Klienta