Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wiemy jak ważna dla Ciebie jest Twoja Firma

icon2SUPREME

Doradcy Podatkowi

icon3SUPREME

Doradcy Finansowi

icon4SUPREME

Ochrona Środowiska

Nielegalna sprzedaż towarów podlega VAT

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zawiera

przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a ustawodawca wskazał, iż czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

W art. 6 pkt 2 ustawy o VAT określono, iż przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Problematyczną kwestią w zakresie opodatkowania podatkiem VAT danej transakcji jest nielegalna sprzedaż towarów (np. podróbek towarów znanych marek).

Skoro bowiem towary są nielegalne w rozumieniu polskich norm prawnych i nie mogą być wprowadzone na rynek, to czy zasadne jest opodatkowanie transakcji, których przedmiot stanowią?

W orzecznictwie TSUE przyjmuje się, że przesłanką wyłączenia z opodatkowania jest m.in. działalność prowadzona poza ramami prawa, ale przy braku wpływu na konkurencyjność (wyrok TSUE z 29 czerwca 1999 r. w sprawie C-158/98), jak też czynność nielegalna ze względu na jej charakter (wyrok TSUE z 5 lipca 1988 r. w sprawie C-289/86).

Istota przepisu art. 6 pkt 2 ustawy o VAT sprowadza się zatem do tego, że wyłącza on z opodatkowania czynności, które są uznawane za nielegalne w obrocie prawnym, ale tylko wówczas, gdy czynności te nie mają wpływu na konkurencyjność.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2014 r., sygn, akt I FSK 1132/13. Sprawa dotyczyła sprzedawanych przez podmiot towarów (odzieży, perfum) znanych marek oznaczonych znakami towarowymi bez prawa do ich używania (tzw. podróbki). Organ podatkowy uznał, że towary te – choć są nielegalne – mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż: „(…) z samej istoty zawieranych przez skarżącego umów sprzedaży nie można uznać ich za czynność nielegalną, bowiem czynność przeniesienia własności w odniesieniu do tychże artykułów mogła być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Sprzedaż ta następowała po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych ekwiwalentnych, oryginalnych towarów oznaczonych tymi samymi znakami towarowymi, oferowanych w warunkach legalnych, a więc towary oferowane przez podatnika realnie konkurowały z towarami legalnymi będącymi przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu".

Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zawiera przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a ustawodawca wskazał, iż czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

W art. 6 pkt 2 ustawy o VAT określono, iż przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Problematyczną kwestią w zakresie opodatkowania podatkiem VAT danej transakcji jest nielegalna sprzedaż towarów (np. podróbek towarów znanych marek).

Skoro bowiem towary są nielegalne w rozumieniu polskich norm prawnych i nie mogą być wprowadzone na rynek, to czy zasadne jest opodatkowanie transakcji, których przedmiot stanowią?

W orzecznictwie TSUE przyjmuje się, że przesłanką wyłączenia z opodatkowania jest m.in. działalność prowadzona poza ramami prawa, ale przy braku wpływu na konkurencyjność (wyrok TSUE z 29 czerwca 1999 r. w sprawie C-158/98), jak też czynność nielegalna ze względu na jej charakter (wyrok TSUE z 5 lipca 1988 r. w sprawie C-289/86).

Istota przepisu art. 6 pkt 2 ustawy o VAT sprowadza się zatem do tego, że wyłącza on z opodatkowania czynności, które są uznawane za nielegalne w obrocie prawnym, ale tylko wówczas, gdy czynności te nie mają wpływu na konkurencyjność.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2014 r., sygn, akt I FSK 1132/13. Sprawa dotyczyła sprzedawanych przez podmiot towarów (odzieży, perfum) znanych marek oznaczonych znakami towarowymi bez prawa do ich używania (tzw. podróbki). Organ podatkowy uznał, że towary te – choć są nielegalne – mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

Sąd w uzasadnieniu wskazał, iż: „(…) z samej istoty zawieranych przez skarżącego umów sprzedaży nie można uznać ich za czynność nielegalną, bowiem czynność przeniesienia własności w odniesieniu do tychże artykułów mogła być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Sprzedaż ta następowała po cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych ekwiwalentnych, oryginalnych towarów oznaczonych tymi samymi znakami towarowymi, oferowanych w warunkach legalnych, a więc towary oferowane przez podatnika realnie konkurowały z towarami legalnymi będącymi przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu".

   

 

Aktualności

SUPREME = Bezpieczeństwo

Ssumienność

U - umiejętność dochowania tajemnicy

P - pracowitość

R - racjonalność postępowania

E - efektywność działania

M - maksimum korzyści

E - etyka zawodowa

 

Czytaj więcej...

 

Strefa Klienta