Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wiemy jak ważna dla Ciebie jest Twoja Firma

icon2SUPREME

Doradcy Podatkowi

icon3SUPREME

Doradcy Finansowi

icon4SUPREME

Ochrona Środowiska

Bezpłatna Rejestracja Firmy

Bezpłatna Rejestracja Firmy skierowana jest do osób fizycznych, które zdecydowały się na założenie własnego biznesu. Bezpłatna rejestracja firmy dotyczy: firm jednoosobowych osób fizycznych oraz spółek cywilnych.  

Aby firma została zarejestrowana prawidłowo od przyszłego przedsiębiorcy oczekujemy przygotowania następujących danych:

  1. ksero dowodu osobistego
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej ( NIP )
  3. Nazwę firmy
  4. Adres siedziby
  5. Adres wykonywania działalności
  6. Określenie rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z kodami PKD - wystarczy opis przedmiotu działalności , Nasi doradcy wybiorą adekwatny kod PKD
  7. Pozostałe, konieczne warunki do rejestracji działalności gospodarczej zostaną uzgodnione na spotkaniu

 

Zachęcamy jednocześnie do ustanowienia Naszego Biura Rachunkowe pełnomocnikiem firmy dla celów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo ułatwia późniejszy kontakt Naszego klienta z CEIDG w sprawach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Na czym polega i jak działa pełnomocnictwo ?

Przedsiębiorca może załatwiać sprawy w CEIDG przez pełnomocnika

Przedsiębiorca może dokonywać czynności w CEIDG (tj. uzyskanie / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie wpisu) przez pełnomocnika. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa, które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Nie wyklucza to możliwości posłużenia się przez pełnomocnika pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju), bądź pełnomocnictwem szczególnym (uprawniającym do dokonania oznaczonej czynności).

Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Rejestr pełnomocników prowadzony w ramach CEIDG

We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może wskazać dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw na podstawie ustanowionych pełnomocnictw. W zakresie pełnomocnictw wskazanych we wpisie przedsiębiorcy, co do zasady, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W związku z tym, że w takim przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie występuje również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Powyższe nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej, choć planowane jest zniesienie tego ograniczenia w ramach procedowanej obecnie kolejnej ustawy deregulacyjnej.

Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz
w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej.

   

 

Aktualności

SUPREME = Bezpieczeństwo

Ssumienność

U - umiejętność dochowania tajemnicy

P - pracowitość

R - racjonalność postępowania

E - efektywność działania

M - maksimum korzyści

E - etyka zawodowa

 

Czytaj więcej...

 

Strefa Klienta